Általános szerződési feltételek

1. BEVEZETÉS

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Clean Business, 54136571 (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató a www.cleaneating.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek.)

Amennyiben Ön vásárlója, aktív felhasználója kíván lenni a www.cleaneating.hu weboldalnak (a továbbiakban: Weboldal), kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben annak minden pontjával egyetért, és magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el.

Ez azért különösen fontos, mert a Weboldal nyújtotta szolgáltatások igénybe vételével Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a jelen Általános Szerződési Feltételeket és az ebben foglalt adatkezelési elveket, és ezek minden pontjával egyetért.

Ha a Weboldal működésével, megrendelési vagy fizetési folyamatával kapcsolatosan bárminemű kérdése vagy észrevétele merül fel, vagy hibásan adott meg rendelést vagy egyéb adatot, a megadott elérhetőségeinken készséggel állunk rendelkezésére.

2. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Név: Clean Business
Nyilvántartási szám: 54136571
Adószám: 55456195-1-29
Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató: Gránit Bank
Pénzforgalmi számla száma: 12100011-17936259
Email: [email protected]

Weboldal és tárhely szolgáltatója: Versanus Informatikai és Szolgáltató Kft. (1037 Budapest, Verhovina utca 8. , Adószám: 13504786-2-41)

3. AZ ÁSZF HATÁLYA

3.1. Jelen ÁSZF kiterjed a www.cleaneating.hu domain név összes aloldalára és összes aldomain nevére, valamint az aldomainek aloldalaira, és az említett oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra.

3.2. Az ÁSZF érvényes 2018. március 1-től visszavonásig.

3.3. Szolgáltató fenntartja magának a jogot az ÁSZF előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.

4. SZERZŐI JOGOK

4.1. A Weboldal, a Weboldalon található anyagok, cikkek, elektronikus kiadványok, a küldött hírlevelek, valamint a Weboldal Ön képernyőjén megjelenő kialakítása (továbbiakban: Művek) szerzője és jogos tulajdonosa a Szolgáltató.

4.2. A Művek a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései értelmében szerzői jogi védelem alatt állnak.

4.3. A Weboldal teljes tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

4.4. Ettől eltérő esetekben a Művekről tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, fájlmegosztó portálokra feltölteni, illetve saját hasonló (fogyással, edzéssel, táplálkozással, egészségmegőrzéssel kapcsolatos bármilyen jellegű) terméket, szolgáltatást létrehozni a Művek alapján.

4.5. A Művek nem módosíthatók, nem dolgozhatók át és nem készíthető belőlük más mű (származékos mű), illetve más művel nem kapcsolhatók össze.

4.6. A Művek kereskedelmi, illetve üzleti célú felhasználása a felhasználási formától és módtól függetlenül tilos. A Weboldalon megvásárolható elektronikus kiadványok megvásárlásával a Vevő nem jogosult a terméket továbbértékesíteni.

4.7. Másolat, átdolgozás, jogszerűtlen használat, visszaélés, továbbértékesítés vagy a termék alapján létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való közzététel esetén az a Megrendelő, aki a jogsértést elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult, a termék mindenkori teljes árának 400 (négyszáz)-szorosát tartozik azonnali hatállyal megfizetni a Jogtulajdonosnak.

4.8. A Művekből idézni csak a szerző és a forrás pontos megjelölésével és a Szerző írásos engedélyével lehet.

4.9. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

5. WEBOLDAL LÁTOGATÁSA

5.1. A Weboldalt mindenki csak saját felelősségére látogathatja.

5.2. A Weboldal látogatója tudomásul veszi, valamint a Weboldal és az ott található szolgáltatások használatával, igénybevételével kifejezetten elfogadja, hogy ennek során és ebben a vonatkozásban a látogató a Szolgáltató ügyfelének tekintendő akkor is, ha egyébként a Szolgáltató által forgalmazott termékeknek, vagy nyújtott szolgáltatásoknak nem vásárlója. 

5.3. A Weboldalon és a Művekben találhatóak linkek más weboldalakra. Szolgáltató nem felelős más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával, és az ott található információkkal kapcsolatban. 

5.4. Az Ügyfél saját maga felelős minden linkre kattintásért. Szolgáltató kifejezetten elhárít minden felelősséget a károkért, amit a Művekben található linkeken elérhető más honlapok okoznak, vagy okozhatnak az Ügyfélnek.

6. VÁLTOZTATÁS JOGA, FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

6.1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Művekben található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására. Szolgáltató nem garantálja, bár törekszik rá, hogy a Művekben naprakész információk szerepeljenek.

6.2. A Művekben található adatok és információk nem tekinthetők orvosi tanácsnak, valamint nem minősíthetők úgy, mint a Szolgáltatónak az olvasó személyre szóló tanácsai. A Művek olvasóinak minden esetben előzetesen javasolt megbizonyosodni arról, hogy az általuk követendőnek ítélt gondolatok saját esetükre vonatkoztatva ténylegesen a legmegfelelőbbek-e.

6.3. A Szolgáltató kizár a Művek felhasználásából eredő, mindennemű – különösen a felhasználó által elért eredményből, vagy az elérni kívánt eredmény elmaradásából eredő kockázatokért és következményekért való – felelősséget.

7. ADATVÉDELEM

7.1. A Weboldal több pontján történik információgyűjtés. Az Ügyfél által megadott adatok felvétele, nyilvántartása, tárolása és kezelése minden esetben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben előírtaknak megfelelően történik. Az Adatkezelési Tájékoztatónkat itt találja.

8. REGISZTRÁCIÓ ÉS FELIRATKOZÁS

8.1. Weboldalainkon információs termék értékesítése zajlik, melyeket belső felületen regisztráció útján érhetőek el. A regisztráció minden esetben fizetési kötelezettséget von maga után.

8.2. Feliratkozónak számít az, aki az e-mail címét, illetve más adatát, például Név, Cím, stb. a Weboldalon található űrlapok bármelyikén megadja. 

8.3. A Weboldalon kezdeményezett feliratkozás az ÁSZF automatikus és kifejezett elfogadását jelenti.

8.4. A Feliratkozó kijelenti, hogy az általa megadott e-mail cím saját, valós és működőképes.

8.5. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármely Feliratkozó feliratkozását visszautasítsa, vagy előzetes értesítés és indoklás nélkül adatbázisából törölje. A Feliratkozó ez ellen panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

8.6. Feliratkozó kifejezetten hozzájárul a reklám tartalmú üzenetek és küldemények fogadásához a megadott elérhetőségein. Természetesen minden egyes hírlevélben szerepel a leiratkozási link, amelyre kattintva a regisztráló automatikusan leállíthatja a hírlevelek további kézbesítését. Nem szerepel leiratkozási link a különböző  Feliratkozó által elindított műveleteket visszaigazoló rendszerüzenetekben (ti. ezek és az ezekhez kapcsolódó további levelek szükségesek a megrendelés maradéktalan teljesítéséhez).

8.7. Amennyiben egy feliratkozó nem teljesíti a regisztráció során felmerült fizetési kötelezettséget Szolgáltató egy alkalommal értesíti a megadott email címen. Amennyiben ezt követő 8 napon belül nem kerül fizetésre a regisztrációt töröljük. Ilyen esetben Szolgáltató méltányosságból lemond az őt megillető díj megfizetéséről.

9. VÁSÁRLÁS, MEGRENDELÉS

9.1. A Weboldal bármely megrendelési űrlapjának kitöltésével és a megrendelés véglegesítésére szolgáló gomb lenyomásával a Megrendelőt fizetési kötelezettség terheli. A Weboldalon kezdeményezett megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.

9.2. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyes megrendeléseket indoklás nélkül, pl. versenyérdek-ütközés miatt elutasítson. Ezzel szemben a megrendelő panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

9.3. A megrendelés leadásával Megrendelő elfogadja a megrendelési feltételeket és a megrendelési űrlap oldalán lévő összes információt és feltételt önmagára nézve kifejezetten kötelezőnek ismeri el.

9.4. Végfelhasználói szerződés

 1. A kiválasztott termékek megrendelését követően a Megrendelő email-ben kap értesítést arról, hogy Szolgáltató a megrendelésedet fogadta.
 2. A megrendelés leadásával Felek között szerződés jön létre.
 3. A honlapon feltüntetett árak forintban értendő bruttó árak, alanyi mentesség miatt ÁFA-t nem tartalmaznak.
 4. Sikeres befizetést követően a Megrendelő az általa megadott adatok alapján kiállított elektronikus számlát kap, mely az általa megadott email címre kerül kézbesítésre.
 5. A Weboldalon található bármely megrendelési űrlap kitöltésével és a megrendelés véglegesítésével a felhasználót fizetési kötelezettség terheli.

9.5. Bankkártyás fizetés

 1. Bankkártyával történő fizetés esetén elfogadod, hogy alábbi személyes adataid átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 17-19.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.
 2. Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával hozzájárulsz, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen webshopban kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és a tranzakciónkénti hozzájárulásod nélkül a Kereskedő által kezdeményezve történjenek. Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá. A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt. Jelen tájékoztatót átolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom.

10.3. Tekintve, hogy a belső tartalmak elérése azonnal megvalósul a szolgáltatásra történő feliratkozás sikerességével a szolgáltatást teljesítettnek kell tekinteni.

10.4. Amennyiben a szolgáltatás folyamatába bármilyen hiba csúszik Megrendelő köteles elérhetőségein értesíteni Szolgáltatót. Szolgáltatónak 8 napon belül kötelessége megoldást találnia, ellenkező esetben a szolgáltatást teljesítetlennek kell tekinteni.

10.5. Amennyiben Megrendelő le kívánja mondani előfizetését, úgy azt a Szolgáltatónak küldött e-mail útján tudja megtenni. A lemondás időpontja az email fejlécében szereplő időpont, függetlenül a Szolgáltató által adott válasz késlekedésétől, vagy egyéb tényezőtől.

11. AZ ELÁLLÁS JOGA

11.1. A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről alapján a megrendeléstől való elállásra mindaddig lehetőség van, amíg a terméket nem tölti le a vásárló. Ilyen esetben az elállást az [email protected] emailen köteles jelezni a vásárló. Ezt követően a vásárlástól való elállást nem tudjuk elfogadni!

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek: a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.” – 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §. alapján a megkezdett letöltések, vagy egyéb módon átadott digitális termékek esetén nem áll módunkban a szerződéstől elállni és a kifizetett díjakat visszafizetni.

11.2. Amennyiben Megrendelő a fentieket nem veszi figyelembe és utólagos pénzvisszatérítés igénnyel él banki szolgáltatója felé, Szolgáltató peres úton követelheti a szóban forgó összeget. Ebben az esetben Megrendelő köteles Szolgáltató részére az ügyben felmerülő minden költséget megtéríteni.

12. GARANCIA ÉS AKCIÓK

12.1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy időről időre az általa forgalmazott termékekre és szolgáltatásokra árengedményt vagy más akciót, kedvezményt biztosítson.

12.2. A kedvezmények más kedvezményekkel nem összevonhatók, és visszamenőleg nem érvényesek.

12.3. A megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa megvásárolt termék esetleges jövőbeni akciója esetén számára kompenzáció, egyéb juttatás, kedvezmény nem jár.

12.4. A Megrendelő a megrendeléskor aktuális feltételekkel vásárolja meg az adott terméket, szolgáltatást.

12.5. Jelen weboldalon értékesített ún. nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében garancia nem vonatkozik.

12.6. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben ügyfeleinek ajándékba adjon terméket és/vagy szolgáltatást. Az Ügyfelek, Megrendelők nem élhetnek panasszal, jogorvoslattal, vagy pénzvisszatérítési kérelemmel olyan esetben, ha olyan terméket, szolgáltatást kapnak ajándékba, melyet előzőleg már megvásároltak.

12.7. Az ajándékok nem válthatók pénzre.

12.8. Amennyiben Vevő az aktív tagság lejártáig nem igényel bizonyos szolgáltatásokat azokra vonatkozó jogát elveszti. Ez esetben pénzvisszatérítési igénynek helye nincs.

13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

13.1. Ha a Vevő a Szolgáltatóval közvetlenül sikertelenül kísérelte meg valamely termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos vitás ügy rendezését, a vita békés rendezése érdekében békéltető testülethez fordulhat. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: 3300 Eger, Faiskola út 15.

13.2. Szolgáltató kötelezettséget vállal az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platform a linkre kattintva érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a Vevő benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a Szolgáltatóval.

A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt.

Ha a Feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.

13.3. Szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket békésen, tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem sikerül, a Vevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint.

13.4. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Ptk., valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet szabályai és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Szeretnél változtatni életmódodon?

Segítünk! Csatlakozz a Clean Eating életmódprogramohoz!

 • Ez nem egy diéta – nem fog a súlyod liftezni, nincs kötelező, vagy tiltott étel
 • Érzékenységgel élőknek is – FODMAP, glutén, inzulin és laktóz intoleranciára is figyelő receptjeink is vannak
 • Több mint 300 könnyen elkészíthető, finom és egészséges recept
 • 5 db Clean Eating e-könyv 20.000 Ft értékben
 • Most 60.000 Ft helyett csak 990 Ft/hó